VOLKSWAGEN TRANSPORTER (wóz pomiarowy)

Wynajmij

VOLKSWAGEN TRANSPORTER (wóz pomiarowy)

Vw_pomiarowy Wysięg pionowy
Wysięg boczny
Udźwig
Wymiary transportowe
Koszt wynajmu


Opis maszyny:

Wóz pomiarowy wyposażony w aparaturę umożliwiającą m.in. lokalizacje miejsca uszkodzenia kabla, czy pomiary stanu izolacji.

Formularz rezerwacji

Wypełnij pola 'Imię i nazwisko', 'Adres e-mail' oraz 'Komentarz', a także określ Daty Wynajmu Maszyny. Następnie naciśniej klawisz 'Złóż rezerwację'

:

: