Projects

See our work

Budowa oświetlenia boiska w Rzuchowie

---
Budowa oświetlenia boiska w Rzuchowie, przy ul. Karola Miarki

Budowa oświetlenia boiska w Skoczowie

---
Budowa oświetlenia boiska w Skoczowie

Budowa oświetlenia parkingu w Knurowie

---
Budowa oświetlenia parkingu w Knurowie.

Budowa oświetlenia parkingu w Żorach

---
Budowa oświetlenia parkingu na os. Gwarków w Żorach.

Budowa oświetlenia parkingu w Żorach os. Pawlikowskiego

---
Budowa oświetlenia parkingu w Żorach os. Pawlikowskiego.

Budowa oświetlenia parkingu w Żorach os.Sikorskiego

---
Budowa oświetlenia parkingu w Żorach.

Budowa oświetlenia ulicznego dla osiedla domków jednorodzinnych Pyskowice

---
Budowa oświetlenia ulicznego dla osiedla domków jednorodzinnych "Pyskowice- Czechowicka" etap II ul. Jaworowa i ul. Czeremchy.

Budowa oświetlenia zewnętrznego w Świerklanach ul. Świerkowa

---
Budowa oświetlenia zewnętrznego w Świerklanach, przy ul. Świerkowej.

Budowa oświetlenia zewnętrznego w Żorach

---
Budowa oświetlenia zewnętrznego przy szkole muzycznej w Żorach,przy ul. Dworcowej.

Budowa sieci SN Knurów

---
Budowa sieci SN:zasilanie tłoczni oraz tymczasowe zasilanie oczyszczalni ścieków wraz z odtworzeniem nawierzchni, badaniami i pomiarami zgodnie z kosztorysem w Dąbrowie Górniczej osiedle w Strzemieszycach.